Máy chấm công vân tay

2.550.000 đ 30.500.000 đ
2.950.000 đ 3.250.000 đ